<span>Vides aizsardzība</span>
Vides aizsardzība

Savā darbībā sabiedrība lielu uzmanību pievērš apkārtējās vides aizsardzībai – kompānijas teritorijā tiek veikts pastāvīgs augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma monitorings, kā arī piesārņojušo vielu gaisā emisijas kontrole.

Jaunā noliktava ir projektēta un izbūvēta, ievērojot mūsdienu standartus un prasības, kas tiek piemērotas degvielas noliktavām saistībā ar apkārtējās vides aizsardzību — degvielas tvertnēm ir dubultas sienas, aprīkotas ar raidītājiem, kas ieslēdzas pat pie vismazākās degvielas noplūdes, kā arī ar ierīcēm, kas aizsargā cisternas pret pārpildīšanu utt.

Gulfstream Oil politika rūpnieciskās drošības, apkārtējās vides saglabāšanas un piedāvāta produkta kvalitātes nodrošināšanas jomā pamatojas uz sekojošiem pamatprincipiem: harta
 

hd film izle">hd film izlewww.sansursuzfilmizle.com
online film izle">online film izlevkfilmizle.com
masaj">masajwww.masajsalonu.tv
sarki sozu">sarki sozuwww.sarkisozleri.tv
jigolo">jigolowww.jigolobul.net
seo">seowww.istanbulseo.com.tr